Betrouwbare partner
van de IND

Deel

Erkend Referent

wanneer je voor het eerst een expat aanneemt

Wanneer een organisatie Erkend Referent wordt, is aangetoond dat zij voldoen aan de verplichtingen om een expat in dienst te mogen nemen. 

WCFV helpt je graag bij het proces om het Erkend Referendschap te ontvangen.

Komt je nieuwe medewerker van buiten de Europese Unie, EER of Zwitserland? Dan moet jouw organisatie Erkend Referent worden. 

Dankzij het Erkend Referentschap weet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat de werkgever belang heeft bij het verblijf van een kennismigrant in Nederland. Ook bevestigt het aan de IND dat je bedrijf financieel gezond en betrouwbaar is.

Wanneer je Erkend Referent bent verlopen procedures vaak sneller en efficiënter. Voor de buitenlandse werknemer, student of onderzoeker betekent dit een meer gestroomlijnd immigratieproces.

Onze immigratieadviseurs staan je graag bij om Erkend Referent te worden. Zij leggen uit welke verantwoordelijkheden je krijgt en adviseren je over het aanvragen van de erkenning.

De voordelen van erkenning als referent: 

Versnelde aanvraagprocedure voor verblijfsvergunning bij toekomstige nieuwe aanvragen.

De mogelijkheid om een verblijfsvergunning aan te vragen zonder eerst in de Europese Unie te werven.

Ruimere mogelijkheden om een werknemer van buiten de EU aan te nemen.

Gezinsleden kunnen gemakkelijker naar Nederland worden gehaald.

Voorwaarden voor Erkend Referentschap:

  • De organisatie moet aantonen dat zij belang heeft bij het verblijf van de migrant in Nederland.

  • De organisatie moet financieel gezond zijn.

  • Er moet een goede administratie worden bijgehouden van alle aanvragen en verblijfsvergunningen.

Verantwoordelijkheden van een Erkend Referent:

  • Documentatie bijhouden: Er moet een goed overzicht zijn van alle documenten die aantonen dat de migrant legaal in Nederland verblijft en werkt.

  • Kennis van wet- en regelgeving: De organisatie moet op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving omtrent immigratie.

  • Meldplicht: Eventuele veranderingen in de situatie van de migrant (zoals beëindiging van het dienstverband) moeten tijdig aan de IND worden gemeld.

Hoe word je een Erkend Referent:

  • Aanvraag indienen: Dien een aanvraag in bij de IND met alle benodigde documenten en bewijsstukken.

  • Voorwaarden naleven: Zorg ervoor dat je voldoet aan de voorwaarden die de IND stelt aan erkende referenten.

  • Advies en ondersteuning: Wij geven geven je graag advies en ondersteuning bij het aanvragen van het Erkend Referentschap om ervoor te zorgen dat je aan alle eisen voldoet.

Hittjo van Yili over diensten van WCFV

”WCFV helpt ons in alle stappen die we moeten zetten. Ook de trainee die hierheen gaat komen wordt stap voor stap begeleid, dat werkt prima.”

Hittjo R. Homan, Manager Dairy Technology
Yili Innovation Center Europe

Erkend Referent worden?

Veelgestelde vragen over erkend referentschap

Een erkend referent is een persoon of een organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Bijvoorbeeld de werkgever van een kennismigrant. De referent heeft ten aanzien van de vreemdeling bepaalde zorgplichten. Erkenning als referent biedt ook voordelen voor werkgevers die vaker kennismigranten of onderzoekers naar Nederland halen.

Bij Welcome Center Food Valley controleren we of je als werkgever aan de voorwaarden voor erkenning als referent voldoet. Verder leggen we uit welke extra verantwoordelijkheden je krijgt als erkend referent en wat de voordelen zijn en we vragen de erkenning als referent voor je aan. 

 


Categorie: IND, Bedrijven
Tags: IND, erkent referentschap, bedrijven

In sommige gevallen is dit mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 


Link: contact

Categorie: Bedrijf
Tags: erkend referentschap, aanvraag, bedrijf, startup, bedrijven

Erkenning als referent aanvragen verloopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND houdt een openbaar register bij van de erkende referenten.

Om erkend referent te worden, moet je als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij Welcome Center Food Valley controleren we of je hieraan voldoet. Verder leggen we uit welke extra verantwoordelijkheden en voordelen je krijgt als erkend referent en we vragen de erkenning als referent voor je aan.

 


Categorie: IND, Bedrijven
Tags: IND, erkent referentschap, bedrijven
Anja-Primary-Contact-WCFV-Management-Office-Assistant-Wagenigen-University-&-Research-Leerstoelgroep-Microbiologie

“Laat je ondersteunen door mensen die kennis van zaken hebben. Het is in veel gevallen behoorlijk complex om aan alle regels en voorschriften te voldoen.

Het WCFV heeft de benodigde kennis van zaken. Zo voorkom je boetes die opgelegd worden als je niet aan de eisen voldoet.”

— Anja van Holland, Management assistant
Wagenigen University & Research, Leerstoelgroep Microbiologie

Over

Algemeen