Stichting met goed bestuur

Het bestuur

Stichting Welcome Center Food Valley wordt bestuurd door deze mensen:

Ons onbezoldigd bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid van de stichting.

Drs. Lisa van Bemmel | Voorzitter

Drs. Martijn Scheen | Algemeen lid

Shokouh Rahsepar | Algemeen lid

Els van Kernebeek | Penningmeester

10.8%

were French
from the
EU arrivals

in 2023